Frågesport
Video
Ta del i
debatten
Nyheter
 
 

 

Vad är stamceller?

Stamceller är märkliga, ospecialiserade celler vilkas slutliga funktion ännu inte bestämts. De kan utvecklas (mogna) till många olika celltyper genom en process som kallas differentiering.

I de tidiga stadierna av fosterutvecklingen differentierar stamcellerna i embryot till alla celltyper i kroppen - hjärnceller, ben, hjärta, muskler, hud etc.

Forskarna ser stora möjligheter att utnyttja den enorma potentialen hos dessa embryonala stamceller för att behandla många olika sjukdomar. Exempelvis orsakas både Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom av skador på vissa cellgrupper i hjärnan. Genom att transplantera embryonala stamceller i den skadade delen av hjärnan hoppas forskarna kunna ersätta den förlorade hjärnvävnaden.

I en nära framtid kan stamcellsforskningen komma att revolutionera behandlingen av många andra svåra sjukdomar som stroke (slaganfall), diabetes, hjärtsjukdomar och till och med förlamningar.

Olika länder har intagit olika attityder till användningen av mänskliga embryonala stamceller för forskning och medicinsk behandling. I Tyskland är det exempelvis olagligt att ta ut stamceller från ett mänskligt embryo.

I Storbritannien är det däremot lagligt, men noga reglerat: brittiska forskare kan använda mänskliga embryon för forskning upp till 14 dagar efter befruktningen. Vid denna tidpunkt är embryot en blåsformig bildning av celler som är ungefär så stor som ett fjärdedels knappnålshuvud (0,2 mm).

Många länder har ännu ingen explicit lagreglering av forskning på mänskliga stamceller.

Eftersom användning av embryon är etiskt kontroversiellt söker forskare över hela världen efter alternativa sätt att få fram stamceller. En möjlighet är den typ av stamceller som finns i benmärgen hos vuxna individer. Dessa stamceller kan differentiera till en rad olika typer av blodceller under individens hela livstid.

I framtiden hoppas forskarna kunna manipulera stamceller från benmärg så att de i stället för enbart blodceller kan producera hjärnceller, lever, hjärta och nerver.


Picture courtesy of www.repromed.co.uk
Men än så länge är det i första hand embryonala stamceller som kan innebära nya behandlingsmöjligheter inom en nära framtid.

Castellano 
Català 
Dansk 
Deutsch 
English 
Français 
Italiano 
Português 
Suomi 
Svenska 
 
©2002 bionet